Da li ovi podaci mogu da se razmenjuju s drugim državama?

Podaci dobijeni prisluškivanjem mogu da se razmenjuju s organima sprovođenja zakona u drugim državama. Takva razmena je veoma važna za borbu protiv prekograničnog organizovanog kriminala i terorizma. Pošto materijali prikupljeni prisluškivanjem obiluju podacima o ličnosti, njihov prenos je dozvoljen samo u druge države u kojima će ti podaci uživati sličnu zaštitu. Države članice Evropske unije i gotovo sve ostale evropske zemlje, na primer, unapred zadovoljavaju ovaj uslov.

 

Izuzetno, na primer u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, podatke je moguće preneti i pojedincima u inostranstvu. Pošto je to posebna situacija, o prenosu se obaveštava Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti, koji može da proveri svu dokumentaciju.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti