vodic-za-krivicnopravni-sistemremoved-1.jpg

Vodič za žrtve kroz krivičnopravni sistem Srbije

Različita povređujuća ponašanja se dešavaju tu odmah pored nas, u našem gradu, u našem komšiluku! Svako može da postane žrtva krađe, razbojništva, nasilja u porodici, nasilja na radnom mestu, džeparenja u autobusu, proganjanja, diskriminacije ili nečeg sličnog! Ovakva iskustva su neočekivana, neprijatna i traumatična. Žrtva je uplašena, zbunjena, često optužuje sebe za ono što se dogodilo i ne zna kome može da se obrati za pomoć. Oseća se povređeno, iznevereno i nemoćno. Žrtvi su potrebni podrška, informacije i zaštita.

 

Zato je veoma važno da svako od nas – žrtva, njeni roditelji, deca, rođaci, prijatelji, kolege, poznanici, očevici, svedoci ili druga lica – zna:

  • Kome i na koji način može da prijavi krivično delo!
  • Šta žrtva može da očekuje od nadležnih državnih organa!
  • Koja prava i obaveze žrtva ima kada prijavi krivično delo!
  • Koja prava i obaveze žrtva ima kada se poziva na sud u svojstvu svedoka!
  • Kakav je položaj i uloga žrtve u krivičnom postupku!
  • Kako žrtva može da ostvari pravo na naknadu štete!
  • Ko snosi i koje troškove krivičnog postupka!

 

Informisanje građana o položaju žrtve u krivičnopravnom sistemu čini se još važnijim ako uzmemo u obzir činjenicu da za veliki broj građana, posebno ako su žrtve nekog krivičnog dela, susret sa državnim organima, pre svega sa policijom, tužilaštvom i sudom, može da bude traumatično iskustvo, izvor stresa, briga i neprijatnosti. To naročito dolazi do izražaja pri prvom susretu sa državnim organima i institucijama, kada građani nisu upoznati sa svojim pravima, obavezama, postupkom i kada ne znaju šta mogu da očekuju od nadležnih službi.

 

Cilj ovog Vodiča je da Vam pruži osnovne informacije o tome kako bi trebalo da postupate ukoliko Vam se desi da postanete žrtva krivičnog dela ili svedok takvog ponašanja. Ovaj Vodič treba da Vam posluži kao uputstvo kako da prijavite krivično delo, koja prava i obaveze imate i šta možete da očekujete kada se pojavite na sudu kao oštećeni ili svedok. Vodič sadrži i osnovne informacije o tome kome i na koji način možete da se obratite ako su Vam potrebne informacije, pomoć i podrška.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti