vodic-za-samozastupanje-1removed-1.jpg

Vodič za samozastupanje građana

Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim sistemom, hteli mi to ili ne. U tim situacijama, važno je znati koja prava i obaveze imamo kako bismo mogli na najbolji mogući način da osiguramo pravičan tok postupka te i odgovor države u zaštiti naših prava.

 

Ovaj vodič služi kao pomoć upravo u takvim situacijama. Vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak.

 

Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava).

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga