vodic-za-ekoloske-aktiviste.png

Vodič za ekološke aktiviste - Kako do krivičnog progona ekoloških prestupnika?

 

Značaj života u čistoj i održivoj životnoj sredini toliko je porastao da je oktobra 2021. godine na nivou Ujedinjenih nacija dobio status ljudskog prava kroz Rezoluciju Saveta za ljudska prava 48/13. Ekološki pokreti jačaju i, u ime budućih generacija i naraštaja, zaustavljaju brojne planirane i započete aktivnosti države i privatnih lica. Istraživački mediji sve češće ukazuju na ekološke incidente koji nisu dobili epilog u utvrđivanju odgovornosti ekoloških prestupnika. Takođe, zvanična statistika ukazuje da je u Srbiji izuzetno nizak broj krivičnih osuđujućih presuda u oblasti ekološkog kriminala, kao i da se krivično gonjenje u ovoj oblasti uglavnom svodi na krivično delo šumske krađe. To sve utiče na gubitak poverenja u institucije. Ipak, građani imaju moć da nateraju institucije da pruže adekvatan odgovor. Ekološki pokret i formalna i neformalna ekološka udruženja mogu značajno da doprinesu krivičnom gonjenju, koje pored svrhe da se najteže kazni ekološki kriminal, svojom izvesnošću doprinosi prevenciji ekološkog kriminala. Ovaj vodič služi upravo ekološkom pokretu, ekološkim organizacijama, aktivnim i odgovornim građanima, koji svoja opažanja i strahove po život i zdravlje ljudi, flore i faune žele da podele sa institucijama, na način da ih nateraju da preduzmu sve da se ekološki prestupnici najteže kazne. Udruženje javnih tužilaca je želelo da ovim vodičem otkloni najčešće dileme: šta je krivično delo, koga i kako obavestiti o delu, koja je uloga ekoloških aktivista, kako mogu pratiti i uticati na krivično gonjenje svojim aktivnostima.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga