vodic-za-dobre-odnose-gradana-i-policijeorganizedpage-0001.jpg

Vodič za dobre odnose građana i policije

Ovaj priručnik ima za cilj da upozna građane kao i pripadnike policije sa najosnovnijim pravima i obavezama radi njihovog poštovanja i izvršavanja. Tekstom su obuhvaćeni svi domaći i međunarodni standardi zaštite ljudskih prava koji su bitni za postupanje policijskih službenika u obavljanju svakodnevnih delatnosti. Svakodnevne životne situacije dovode do brojnih kontakata između policijskih službenika i građana/ki, a one ponekad rezultiraju i povredama ljudskih prava, kako građana, tako i policijskih službenika. Jedan od ciljeva ovog priručnika je i informisanje građana/ki kako bi se lakše snašli u tim situacijama, a isto tako i omogućavanje policijskim službenicima da lakše obavljaju svoj posao.

 

Motiv za izradu i uopšte postojanje ovakvog priričnika zasnovan je na pretpostavci da samo dobro informisan i odgovarajuće obrazovan građanin/ka može biti svestan/na svojih prava i obaveza i može na pravi način reagovati na povredu svojih prava i ispunjenje svojih obaveza. S toga ovaj vodič obuhvata najčešće situacije u kojima se građani/ke susreću sa policijskim službenicima. Sve te situacije pokušaćemo jednostavno da prikažemo uz primereno objašnjenje ovlašćenja policijskih službenika, kao i prava i obaveza građana/ki.

 

Uz opis konkretnih situacija, približićemo proceduru po kojoj postupaju policijski službenici, a u cilju zaštite građana/ki od eventualno neodgovarajućeg postupanja policijskih službenika. 10 Na taj način građanima/kama će biti omogućeno da prepoznaju svoja prava i obaveze i da ih delotvorno zaštite od mogućih kršenja. Istovremeno je važno i da predstavnici policije poštuju svoje obaveze i prava radi efikasnijeg obavljanja poslova kao i radi zakonitog postupanja. Njihove radnje bi mogle da imaju uticaja u sudskim postupcima koji mogu da uslede. Osim toga, prekoračenjem svojih ovlašćenja pripadnici policije izlažu se krivičnom gonjenju.

 

Autor ovog vodiča je Centar za ljudska prava - Niš.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga