vodic-vds.jpg

Vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji

Unapređenje položaja žena i postizanje rodne ravnopravnosti je pitanje ljudskih prava i jedan od ključnih preduslova za uspostavljanje demokratije, vladavine prava, socijalnog mira i pravde. To podrazumeva ravnopravan položaj, tretman i mogućnosti za muškarce i žene u ostvarivanju ljudskih prava u svim sferama društvenog i privatnog života, uključujući zaštitu od svih vidova nasilja. I pored pozitivnog pomaka tokom proteklih godina, rodna neravnopravnost je još uvek prisutna u Srbiji. Žene u Srbiji su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života. Diskriminacija žena posebno je izražena na tržištu rada, u ućešću u odlučivanju, u ekonomskoj sferi i obrazovanju. Uz to, prisutno je i rodno zasnovano nasilje prema ženama, koje je duboko ukorenjeno u rodnoj neravnopravnosti i društvenim normama koje održavaju nejednake odnose moći između muškaraca i žena u društvu.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga