vodic-kroz-ostavinski-postupak-slika-min.png

Vodič kroz ostavinski postupak

Vodič kroz ostavinski postupak“ nastao je kako bi se građanima i građankama približila osnovna pravila ostavinskog postupka i kako bi se na vreme upoznali sa svojim pravima i obavezama u postupku pred sudom i pred javnim beležnicima.

 

Cilj ovog vodiča je da na jednostavan i slikovit način prikaže tok ostavine i otkloni nedoumice koje postoje kada je reč o nasleđivanju. Vodič na sažet i praktičan način pruža osnovne informacije o ostavini i sadrži prikaz najčešćih situacija u praksi, ali ne zamenjuje stručnu pravnu pomoć. Za potpunu zaštitu i ostvarivanje prava potrebno je obratiti se advokatu ili službi pravne pomoći pri opštini.

 

Vodič je izrađen na osnovu odredbi Zakona o nasleđivanju („Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS, i 6/2015), kao i Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015, 106/2015 – dr. zakon i 14/2022). Detalje o organizaciji, načinu, uslovima rada i odgovornosti javnih beležnika propisuje Zakon o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015).

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga