vodiczaorganizacijezapomocremovedpage-0001-min.jpg

Vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji

Ovaj Vodič ima dvostruku ulogu jer je namenjen praktičarima, koji dolaze ili mogu da dođu u kontakt sa žrtvama (policija, zaposleni u centrima za socijalni rad, tužilaštvima, sudovima, zdravstvenim ustanovama i NVO) ali i samim žrtvama. Njegov cilj je da olakša praktičarima da odgovore na jedno od osnovnih prava žrtava da budu pravovremeno informisani. U Vodiču praktičari mogu da pronađu informacije, o postojećim službama za žrtve u Srbiji, dostupnim vidovima pomoći i podrške koje ove službe nude i kontakt informacije koje uključuju i informacije o radnom vremenu.

 

Sa druge strane, on treba da bude vodič i podsticaj svim žrtvama/potencijalnim žrtvama da se obrate nekoj od organizacija koje su predstavljene u ovoj publikaciji ukoliko su im potrebni pomoć, podrška i zaštita. Naime žrtve u Vodiču mogu da pronađu kontakt podatke službi koje se nalaze u njihovom mestu ili okolini i pronađu usluge koje mogu da odgovore na njihove potrebe.

 

Autor ovog vodiča je Viktimološko društvo Srbije.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga