vodic-sporazum-javnog-tuzioca-i-okrivljenog-osudjenogremovedpage-0001-min.jpg

Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog/osuđenog

Vodič „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog/ osuđenog“ prvenstveno je namenjen građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama u slučaju da se nađu u situaciji da su izvršili krivično delo, da je pokrenut krivični postupak u kom su dobili status osumnjičenog, okrivljenog ili osuđenog lica, kao i u situaciji kad su im predočeni dokazi iz kojih na nesumnjiv način proizlazi da bi u postupku pred sudom bili oglašeni krivim i da bi im bila izrečena odgovarajuća krivična sankcija.

 

Vodič je takođe namenjen građanima i građankama koji u krivičnom postupku imaju svojstvo oštećenog lica. Oštećeni su lica čija su lična ili imovinska prava povređena ili ugrožena izvršenjem krivičnog dela. Ukoliko ste lice koje je pretrpelo neku štetu ili ste lično bili povređeni ili ugroženi, imate pravo da budete upoznati s procedurom koju javni tužilac preduzima u cilju pravičnog i efikasnog završetka krivičnog postupka, prilikom čega Vaša prava, kao oštećenog lica, moraju da budu ispoštovana.

 

Vodič objašnjava način i vrste procedura koje javni tužilac može primeniti u cilju pravičnog, bržeg i jednostavnijeg završetka krivičnog postupka, uz poštovanje Ustavom i zakonom zagarantovanih prava svih učesnika u krivičnom postupku.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti