problemi-i-prepreke-za-pristup-pravdi-u-izvrsnom-postupku-iz-perspektive-zastite-potrosacaremovedpage-0001.jpg

Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

Svrha izvršenja jeste namirenje novčanog ili nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca sadržanog u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, pouzdano i efikasno, u zakonom uređenom postupku. S druge strane, potrebno je obezbediti zaštitu prava izvršnog dužnika, prava propisanih materijalnim zakonodavstvom, a u skladu sa pravilima postupka. U praksi izvršenja veliki udeo i značaj imaju predmeti namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga, u kojima izvršni dužnik zapravo ima svojstvo potrošača, korisnika ovih usluga. Zato je osnovni cilj istraživanja, u sklopu kojeg je izrađen ovaj dokument, analiza postojećeg stanja zaštite prava potrošača u izvršnom postupku, identifikacija ključnih problema i prepreka sa kojima se suočavaju dužnici/potrošači i iznalaženje mogućih modela aktivnije uloge potrošačkih i drugih organizacija u ostvarivanju zaštite prava i interesa građana.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti