korice-alternativne-sankcijepage-0001-min.jpg

Priručnik za primenu alternativnih sankcija

 

Namera autora je da ovim priručnikom ukaže na prednosti i mogućnosti primene vanzavodskih sankcija i mera kod nas i da otkloni zablude i dileme koje se javljaju u praksi tokom (ne)primene alternativnih sankcija. Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

 

Priručnik možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga