vodic-kako-unaprediti-krivicno-pravnu-zastitu-zivotne-sredine-min.png

Kako unaprediti krivičnopravnu zaštitu životne sredine?

Prema izveštaju Interpola „Ekološki kriminal je treći najunosniji kriminal na svetu nakon droge i falsifikovane robe“. Analiza o novonastalim kriminalnim trendovima pokazuje alarmantan porast ilegalne trgovine i tretmana otpada i da svake godine ekološki kriminal poraste za pet procenata. Ilegalno se najviše trguje divljim životinjama, ribom, drvetom, otpadom i mineralima. Interpol je tako zabeležio 6.000 slučajeva zagađenja mora i trgovine otpadom i da je 3.000 lica uhapšeno zbog krivičnih dela povezanih sa ekološkim zločinima.

 

Iz evidencije policije Republike Srbije za 2017. i 2018. godinu proizilazi da je na godišnjem nivou otkriveno oko 2.000 krivičnih dela ekološkog kriminala, međutim, taj broj opada u 2019. i 2020. godini.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga