vodic-sa-smernicama-final-pdfremovedpage-0001.jpg

Kako do informacija o radu sudova?

Imajući u vidu da tražioci informacija, kako bi pristupili podacima o radu organa javne vlasti, sve češće koriste mehanizam slanja zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u dokumentu u prilogu možete pronaći osnovne smernice pomoću kojih će tražioci što lakše doći do informacija koje su im potrebne. Saveti se pre svega odnose na pristup informacijama u sudovima, ali se, uz prilagođavanja, mogu koristiti i prilikom obraćanja drugim javnim institucijama. Da podsetimo, informacija od javnog značaja je informacija kojom raspolaže javna institucija, koja je sadržana u određenom dokumentu i koja je u posedu javne institucije. Takođe, važno je da se informacija koju želite da pribavite odnosi na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna, kako je to uređeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga