tsremoved-page-001.jpg

Kako da prijavim korupciju i koja su mi prava i obaveze ako to učinim?

VodičKako da prijavim korupciju? namenjen je svakome ko se suoči s korupcijom i razmišlja da je prijavi. Pošto postupanje može da se razlikuje u zavisnosti od načina saznanja, prirode događaja, posla koji obavljamo, informacija koje su nam poznate, mogućih posledica u slučaju prijavljivanja i zainteresovanosti za slučaj, tako se razlikuju i saveti koje dajemo.

 

Trudili smo se da obuhvatimo što širi krug mogućih situacija i dilema s kojima se suočavate. Ako i pored toga ima nečeg nejasnog ili nedorečenog, možete neposredno da nam se obratite. Imajte na umu da je svrha vodiča informativna i da će za vođenje pravnog postupka možda biti potrebno da zatražite dodatnu stručnu pomoć ili pravni savet.
 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Prijavite se

Pretraga