rfa-small-grants-june-2024new.jpg

Poziv za organizacije civilnog društva za dodelu malih grantova

USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’ poziva organizacije civilnog društva u Srbiji da se prijave za program dodele malih grantova na teme vezane za podizanje svesti javnosti o pravdi i pravima i pružanje psihološke i socijalne podrške u slučajevima rodno-zasnovanog nasilja. Više detalja o pozivu i uslovima učešća u tekstu ispod.

 

Važna napomena: predlog granta i svi prateći formulari popunjavaju se na engleskom jeziku!

 

Datum objavljivanja poziva: 1. jul 2024.

 

Rok za postavljanje pitanja: 10. jul 2024. do 10 časova

 

Rok za dostavljanje predloga: 31. jul 2024. do 10 časova

 

Pozivaju se OCD da dostave predloge grant projekata koji pokrivaju sledeće oblasti:

  1. Razvoj i realizacija aktivnosti koje unapređuju poznavanje i primenu prava u svakodnevnom životu (street law) i/ili mentorskih programa za mlade pravnike kao efikasnog načina da se poboljša poznavanje prava kod opšte javnosti i osnaže mladi lideri kao nosioci promena;

  1. Pružanje psihološke i socijalne podrške žrtvama, svedocima i preživelima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici kroz fokus na bolji odgovor na rodne i društvene norme koje perpetuiraju nasilje;

  1. Bolje poznavanje prava i statusa žrtava rodno zasnovanog i nasilja u porodici sa fokusom na bolje razumevanje uzroka i posledica različitih oblika nasilja kroz onlajn i oflajn kampanje;

  1. Razvijanje standarda za izveštavanje zasnovanih na dokazima u slučajevima rodno zasnovanog i nasilja u porodici.

Grantovi će biti dodeljeni u rasponu od $10,000-$50,000. Period implementacije ne može biti duži od 12 meseci.

 

Prijave, na engleskom jeziku i u elektronskom formatu, potrebno je dostaviti na sledeću adresu: grants@serbiaj4all.com Mejl je potrebno nasloviti brojem poziva, RFA-J4ALL-N.2024.02.

 

Paket dokumentacije za prijavu sastoji se od sledećih dokumenata:

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti