20240307154938.jpg

Otvorena vrata pravosuđa prvi put u Loznici – tema nasilje u porodici

Tematska otvorena vrata održana su po prvi put 7. marta 2024. godine u Osnovnom sudu u Loznici sa fokusom na temu porodičnog nasilja. Događaj je organizovao USAID-ov projekat 'Pravda za sve', u saradnji sa Visokim savetom sudstva, Vrhovnim sudom i Osnovnim sudom u Loznici.

 

Građanima lozničkog kraja na ovaj način pružena je platforma da učestvuju u diskusiji o funkcionisanju pravosudnog sistema, posebno u vezi sa slučajevima porodičnog nasilja. Učesnici su imali priliku da komuniciraju sa predstavnicima pravosuđa, steknu uvid u rad suda i predoče svoje dileme kao potencijalni učesnici u pravnim postupcima. Cilj ovakvih događaja je promocija transparentnosti u radu pravosuđa, podsticanje dijaloga i osnaživanje građana da bolje razumeju sudske postupke, posebno u slučajevima povezanim sa porodičnim nasiljem.

 

Na početku događaja učesnicima se obratila sudija Milica Todorović, predsednica Osnovnog suda u Loznici, koja je istakla važnost edukacije građana u oblasti nasilja u porodici i otvorenost suda za učešće u aktivnostima koje doprinose edukaciji i boljem informisanju građana.

 

Učesnici su zatim imali priliku da čuju izlaganja panelistkinja - Ivane Pantelić, sudije Osnovnog suda u Loznici, Sanje Grujičić, specijalnog pedagoga i rukovodioca Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad u Loznici, Vesne Vezilić, javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici, Svetlane Ivanović, inspektora za sprečavanje nasilja u porodici u Policijskoj stanici Loznica i Željke Janković, voditelja slučaja Službe za zaštitu dece i mladih u Centru za socijalni rad u Loznici.

 

Predstavljajući ulogu i odgovornost svake od institucija uključenih u pružanje zaštite i sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja, panelistkinje su govorile i o vrstama nasilja, načinima prijave, rokovima za reagovanje nadležnih institucija te o trendovima koje primećuju u svakodnevnom radu i praksi. Naročito je naglašena važnost pravilno sačinjenih medicinskih izveštaja o pretrpljenim povredama kao i nužnost razlikovanja hitnih mera i njihove preventivne prirode kada su izrečene u parničnom postupku te različite primene u odnosu na krivični postupak.

 

"Ekonomska samostalnost žena veoma je značajna jer kad žena ima posao ona će se lakše opredeliti i da prijavi to nasilje", naglasila je predsednica Osnovnog suda u Loznici, sudija Milica Todorović.

 

Naglašavajući značaj ohrabrivanja žrtve da učini najvažniji, ali i najteži korak, a to je da prijavi nasilje, psiholog Željka Janković istakla je da "kada žrtva prijavi nasilnika i kada krene da ide iz tog kruga nasilja, nasilje zna da se pojača i onda je bitno stvarno da potraži pomoć, da se javlja nama, psihologu, savetovalištu, policiji".

 

Događaj je moderirao Dragiša Ćalić, ekspert za pristup pravdi na USAID-ovom projektu ’Pravda za sve’. Predstavljajući cilj i aktivnosti projekta, osvrnuo se na značaj dijaloga o temi nasilja u porodici koja je već duže vreme veoma aktuelna. "Ovo je još jedan napor svih da se o toj temi govori da ona bude što aktuelnija u smislu da se zna šta i kako, kakav je to jedan složeni sistem u kome učestvuje mnogo aktera – i pravosuđe i tužilaštvo i centri za socijalni rad i zajednica u smislu osnaživanja žrtava nasilja i obrazovni sistem, naravno, da se te neke vrednosti koje možda i doprinose tome, a koje mi kao društvo možda negujemo nesvesno, da se sve to promeni i da je to jedan složen sistem koji zahteva mnogo truda, mnogo energije, mnogo aktivnosti i ovo je jedan korak ka tome".

 

Panelistkinje su takođe odgovarale na pitanja učesnika, ističući važnost prepoznavanja nasilja koje nije fizičke prirode i daljeg jačanja saradnje među svim institucijama ključnim u borbi protiv porodičnog nasilja.

 

Informacije o najavi i realizaciji ovog događaja mogu se pronaći na sajtu Osnovnog suda u Loznici, dok kratak video prilog sa događaja možete pogledati na Facebook stranici projekta.

 

Zaključci sa događaja:

  • Ključno je ohrabriti žene da prijave nasilje kako bi se prekinuo ciklus nasilja i osigurala sigurnost žrtava.
  • Neophodno je izgraditi podršku zajednice i promovisati kulturu odgovornosti kako bi se stvorilo sigurno okruženje u kojem nasilje nije tolerisano.
  • Potrebno je posebnu pažnju posvetiti deci koja su indirektno pogođena nasiljem, pružajući im odgovarajuću podršku za oporavak.
  • Potrebno je hitno sagledati  potrebe starijih članova porodice koji su žrtve nasilja, uključujući obezbeđivanje smeštaja i podrške prilagođene njihovim potrebama.
  • Važno je ekonomski osnažiti žrtve nasilja, posebno žene, kako bi mogle da izađu iz zlostavljačkih situacija.

 

 

Prijavite se

Pretraga