fotografija-dogadaja-2tematska-otvorena-vratanasilje-u-porodicipozega-21032024-min.jpeg

Osnovni sud u Požegi otvorio vrata za dijalog sa građanima na temu nasilja u porodici

 

U četvrtak, 21. marta 2024. godine, u prostorijama skupštine opštine Požega, održana su Tematska otvorena vrata sa akcentom na temu nasilja u porodici. Prisutnim građanima je pružena platforma da učestvuju u diskusiji o funkcionisanju pravosudnog sistema, posebno u vezi sa slučajevima porodičnog nasilja.

 

Otvarajući događaj, Nataša Filipović, v.f. predsednika Osnovnog suda u Požegi, istakla je da je nažalost "nasilje je imenica koju najviše čujemo u toku dana sa različitih aspekata, da li kao vršnjačko nasilje, rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici i to je pojava koja pogađa ne samo Požegu". Sudija Filipović istakla je važnost edukacije građana u vezi sa ovom temom i podelila sa učesnicima informacije o nedavnom osnivanju Saveta za pravdu po meri čoveka u Požegi. Ovaj savet će u narednom periodu okupljati predstavnike različitih institucija kako bi se identifikovali lokalni problemi i predložili konkretni akcioni planovi za njihovo rešavanje.

 

Adrijana Marković, sudija Osnovnog suda u Požegi, svoje izlaganje posvetila je razumevanju pojma porodičnog nasilja, ističući ko sve može biti izvršilac nasilja u porodici i ko su žrtve ovakvih incidenata. Takođe je pružila pregled sistema zaštite od nasilja u porodici, obuhvatajući I građanski i krivični postupak. Stevan Bošković, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi, detaljno je obrazložio različite oblike porodičnog nasilja, uključujući ekonomske, psihološke, socijalne, i verbalne aspekte. Poseban naglasak stavio je na ulogu tužilaštva u zaštiti žrtava, posebno razlikujući nadležnosti policije i tužilaštva.

 

Gorica Vesović, sudija i predsednik Prekršajnog suda u Požegi, pružila je ukratko pregled zakonske regulative koja se odnosi na sprečavanje porodičnog nasilja, ističući ulogu prekršajnog suda u postupcima zaštite od ovog vida nasilja. Jovica Lazarević, načelnik Policijske stanice u Požegi, predstavio je statističke podatke o prijavama nasilja u porodici na području opštine Požega, dajući uvid u najčešće vrste nasilja i strukturu počinilaca i žrtava. Takođe je objasnio proces prijavljivanja nasilja i postupanje policije nakon prijave.

 

Marina Mirkić, diplomirani socijalni radnik u Centru za socijalni rad u Požegi, detaljno je govorila o ulozi centra u sistemu zaštite od nasilja u porodici,. Miloš Vučićević, advokat, podelio je svoja profesionalna iskustva i konkretne primere iz prakse kako bi objasnio ulogu advokata u postupcima zaštite od nasilja u porodici. Ulogu moderatora imao je Dejan Petković, sudija Osnovnog suda u Somboru i član Foruma sudija Srbije.

 

Odgovarajući na pitanja građana, panelisti su predočili da se jedno od najčešćih pitanja od strane žrtava u kontaktu sa institucijama odnosi na finansijske implikacije pokretanja pravnog postupka. Istakli su da žrtve ne snose nikakav materijalni teret, ni u parničnom ni u krivičnom postupku. Ovo uveravanje je ključno u osnaživanju žrtava da traže pravdu bez straha od finansijskih posledica.

 

Takođe, naglašena je i važnosti prijave nasilja od strane svih aktera. Podsticanje kulture prijavljivanja pomaže da se prekine krug ćutanja povodom nasilja u porodici i neguje bezbednije okruženje za sve pojedince pogođene nasiljem.

 

Informacije o održanim tematskim otvorenim vratima možete pronaći i na sajtu Osnovnog suda u Požegi, dok u prilogu koji je napravila TV Požega možete pronaći video prilog o održanom događaju i o formiranju Saveta za pravdu po meri čoveka. Kratak video prilog o osnivanju Saveta za pravdu po meri čoveka možete pogledati na Facebook stranici projekta.

 

 

 

Prijavite se

Pretraga