fotografija-dogadaja-3tematska-otvorena-vratanasilje-u-porodici-i-vrsnjacko-nasiljesombor-28032024.jpg

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru na temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja

U saradnji sa Osnovnim sudom u Somboru, 28. marta 2024. godine realizovana su Tematska otvorena vrata temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja u prisustvu preko 50 učesnika.

 

Ovom prilikom je pre izlaganja sagovornika predstavljen rezultat saradnje Osnovnog suda u Somboru i Srednje ekonomske škole u vidu simulacije suđenja, kako u krivičnom, tako i u parničnom postupku. Protokol o saradnji između Srednje ekonomske škole i Osnovnog suda u Somboru zaključen je 28.04.2023. godine, sa ciljem ostvarivanja saradnje vezane za edukaciju učenika u okviru stručne prakse, te promovisanja i popularizacije alternativnog mirnog rešavanja sporova i kulture dogovaranja, te učešća u stremljenjima društva u borbi protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici, a sa krajnjim ciljem uspostavljanja zdravog odnosa među ljudima i potenciranja međusobne komunikacije kojom se rešavaju tekući problemi u životnoj zajednici.

 

Događaj je otvorila moderatorka Nastasija Stojanović, predstavljajući sagovornice, koncept događaja i teme o kojima će se u toku izlaganja diskutovati. Prva institucija koja najčešće pokreće ceo proces jeste policija, te je Jadranka Manojlović, inspektor za nasilje u porodici Policijske uprave Sombor istakla šta se dešava od momenta kada policija dobije prijavu vezanu za nasilje u porodici, da li se sačinjava neka službena beleška, na koji način se donosi odluka da li će biti podneta krivična prijava ili samo izveštaj tužiocu. Nakon predstavljanja sagovornice iz policije, Sonja Mirković, viši tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru je predočila ulogu koju tužilaštvo ima kada je u pitanju izricanje hitnih ili preventivnih mera, zatim rad tužilaštva nakon prijave nasilja tj. po prijemu krivične prijave, tužilačka istraga, prikupljanje dokaznih predloga, šta se dešava kada ima, a šta kada nema dovoljno dokaza (situacija kada oštećeni želi/ne želi da svedoči), posebno osetljivi svedoci, tužba za zaštitu od nasilja u porodici i ko može podneti tužbu sem tužilaštva.

 

Ivana Кulić, diplomirana socijalna radnica Centra za socijalni rad u Somboru je pojasnila procenu rizika kod prijavljvanja nasilja, protokole, kriterijume za procenu rizika, koliko je važna uloga centra za socijalni rad kao nekog ko neretko ima prvi kontakt sa žrtvom, koliko je veliki značaj beleški koje sačinjava centar, kako za rad tužilaštva, tako i za rad suda, zatim rad grupe za koordinaciju i saradnju, ko su članovi grupe, važnost povezivanja svih institucija u lancu saradnje na nivou lokalnih samouprava i saradnja svih lokalnih samouprava među sobom. Aleksandra Medurić Кalčan, sudija i v.f. predsednika Osnovnog suda u Somboru je objasnila učesnicima koje vrste nasilja u porodici postoje, koji sud je nadležan da odlučuje u slučajevima nasilja u porodici, koji zakoni poznaju i sankcionišu nasilje u porodici i zašto naše zakonodavstvo i praksa poznaju više zakona u ovoj oblasti,  i na kraju mere zaštite od nasilja u porodici koje izriče sud.

 

Jelena Šimunović, viši tužilački pomoćnik u Višem javnom tužilaštvu u Somboru je istakla šta je zapravo vršnjačko nasilje, šta taj pojam podrazumeva, te budući da krivično zakonodavstvo ne poznaje pojam vršnjačkog nasilja kako se u praksi rešava ova situacija, potom koja je uloga višeg javnog tužilaštva u ovoj vrsti postupaka, o „Čuvam te“ – nacionalnoj platformi za prevenciju nasilja koje uključuje decu, i kada se koja od vaspitnih mera primenjuje i koje su prednosti tih mera. Magistar Manela Operta Podunavac, sekretar i portparol Višeg suda u Somboru je svoje izlaganje fokusirala na to kako izgleda pripremni postupak pred sudom za maloletnike (koga sve ovaj postupak uključuje i kako izgleda), zatim okončanje pripremnog postupka, pa ako dođe do glavnog pretresa, kako on izgleda, kako veće odlučuje, kao i koje sankcije je uopšte moguće izreći i kako se određuje koja će sankcija biti izrečena, kao i koji su uslovi za izricanje maloletničkog zatvora.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti