Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Najznačajniji međunarodni dokument kojim se proklamuje da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima jeste Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. godine. Nastala je kao reakcija međunarodne zajednice na stravične posledice Drugog svetskog rata ili, kako je u samoj deklaraciji navedeno, „[…] nepoštovanje i preziranje ljudskih prava [koje je] vodilo varvarskim postupcima, koji su vređali savest čovečanstva“. Njom su definisana osnovna prava i slobode koje su neotuđive i koje svi ljudi podjednako imaju, bez obzira na pol, nacionalnu, versku ili etničku pripadnost. Države članice UN su se obavezale na njihovo poštovanje i primenu. Deklaracijom se garantuju pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti, pravo na privatnost, sloboda kretanja, udruživanja i okupljanja, pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu i mnoga druga prava.

 

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima predstavlja temeljni dokument i inspiraciju za sve univerzalne međunarodne dokumente o ljudskim pravima koji su kasnije doneti. Takođe je bila inspiracija za mnoštvo dokumenata i međunarodnih ugovora kojima se štite ljudska prava.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti