U kojem roku treba da podnesem individualnu predstavku?

Kad je u pitanju rok u kojem možete podneti individualnu predstavku, komiteti predviđaju različita rešenja. Tako Komitet za ljudska prava predviđa rok od čak pet godina od trenutka kada su iscrpljeni svi raspoloživi pravni lekovi, Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije predviđa rok od šest meseci, dok ostali komiteti čiju je nadležnost Srbija prihvatila nemaju predviđen rok. Navedeni rokovi počinju da teku od trenutka kada ste primili poslednju odluku organa koji je odlučivao o povredi Vaših prava.

 

Ipak, predstavku treba što pre podneti, čim se iscrpe domaći pravni lekovi. Kašnjenje može otežati mogućnost države da valjano na nju odgovori, kao i mogućnost komiteta da podrobno oceni činjenice i informacije o okolnostima slučaja. Ukoliko podnesete predstavku nakon proteka dugog vremenskog perioda, može se desiti da komitet zaključi da je došlo do zloupotrebe prava na podnošenje predstavke, te je može proglasiti neprihvatljivom, što znači da neće ni odlučivati da li je došlo do povrede Vaših prava.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa