Šta je individualna predstavka?

Individualna predstavka je pritužba u kojoj se ističu navodi da je država prekršila prava iz nekog međunarodnog ugovora kojim se štite ljudska prava. Njom se pokreće poseban međunarodni mehanizam zaštite ljudskih prava pred jednim od komiteta UN za zaštitu ljudskih prava. Ovaj mehanizam ne predstavlja sudski postupak, kao u slučaju Evropskog suda za ljudska prava, već jedan poseban postupak, nalik sudskom, u kojem nezavisni eksperti, članovi komiteta, odlučuju o povredi prava iz međunarodnog ugovora na osnovu informacija koje su dostavili podnosilac predstavke i država protiv koje je podneta predstavka. Samim tim, odluke koje ovi komiteti donose ne predstavljaju presude i nemaju snagu sudske odluke. Kroz odlučivanje o individualnim predstavkama u konkretnim slučajevima povrede dolazi do praktične primene pojedinih odredbi konvencija, odnosno rešavaju se sporne situacije u vezi s ostvarivanjem prava.

 

Prihvatajući nadležnost komiteta da odlučuju o individualnim predstavkama, države su se obavezale na poštovanje njihovih odluka.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa