Prva faza: faza provere

U ovoj fazi proverava se da li Vaša predstavka ispunjava osnovne zahteve, kao što su potpuni podaci o podnosiocu predstavke, da li je navedena država protiv koje se podnosi predstavka, kom komitetu se podnosi predstavka, da li su navedene činjenice koje se odnose na konkretan slučaj povrede prava, da li su iscrpljeni svi pravni lekovi i tako dalje.

 

Ukoliko neke od ovih informacija nisu navedene, komitet će zatražiti od Vas da dostavite dodatne informacije. To treba da učinite što pre. Ako to ne učinite u roku od godinu dana, komitet će „zatvoriti slučaj“, odnosno neće ni razmatrati prihvatljivost predstavke niti odlučivati o povredi prava (meritumu).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa