Ko može da podnese predstavku protiv Republike Srbije?

Svaka osoba koja smatra da joj je Republika Srbija povredila prava garantovana određenim međunarodnim ugovorom može da podnese predstavku ukoliko su zadovoljena dva preduslova:

 

  • da je Republika Srbija ratifikovala međunarodni ugovor koji garantuje i štiti to pravo;
  • da je Republika Srbija prihvatila da se protiv nje pred relevantnim komitetom mogu podnositi individualne predstavke.

 

To znači da nije potrebno da budete državljanin/državljanka Republike Srbije, već predstavke mogu da podnesu i stranci i osobe bez državljanstva.

 

Predstavku najčešće podnosi upravo ona osoba kojoj su prava povređena. To, međutim, može da uradi i neko drugi uz saglasnost osobe kojoj je povređeno neko pravo (na primer, advokat, nevladina organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava). Pred nekim komitetima može se podneti i predstavka u ime grupe pojedinaca čija su prava bila povređena istom radnjom.

 

Postoje određeni slučajevi kada će komiteti prihvatiti individualnu predstavku i ukoliko je podnosite u ime nekog drugog, čak i bez njihove saglasnosti, na primer, kada je ta osoba u zatvoru i bez mogućnosti komunikacije sa spoljnim svetom, kada nije poznato u kom zatvoru se nalazi ili ukoliko je žrtva prisilnog nestanka. Jasno naglasite komitetu zašto niste mogli da dobijete saglasnost. Saglasnost nema unapred propisan obrazac, ali je bitno da se vidi ko daje saglasnost i u koju svrhu.

 

Nije neophodno da imate advokata da biste podneli predstavku, premda saveti pravnika mogu da poboljšaju kvalitet Vaše predstavke. Bitno je da znate da Ujedinjene nacije ne pružaju pravnu pomoć u ovim postupcima.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti