Kako komitet odlučuje o povredi prava?

Ukoliko su ispunjeni svi formalni kriterijumi, komitet će proglasiti predstavku prihvatljivom i preći će na odlučivanje o povredi samog prava predviđenog konvencijom – meritorno odlučivanje.

 

Komitet će razmatrati sve činjenice i argumente koje ste izneli u predstavci, ali i koje je u odgovoru dostavila država. Komitet može, ukoliko smatra potrebnim za konkretan slučaj, da pribavi i dopunske informacije od drugih tela ili specijalizovanih agencija UN.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa