Kada podnosim individualnu predstavku?

Idividualnu predstavku možete podneti tek pošto su iscrpljeni svi domaći pravni lekovi koji Vam stoje na raspolaganju.

 

Pravni lek je pravno sredstvo kojim od nadležnih državnih organa tražite da spreče ili okončaju povredu prava, kao i kompenzaciju, odnosno naknadu štete, koja u celini ili delimično može otkloniti posledice povrede prava.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti