Druga faza: šta nakon registracije predstavke?

Ukoliko su navedene sve neophodne informacije, predstavka će biti registrovana – formalno zavedena kao predstavka o kojoj će komitet odlučivati. O tome ćete biti obavešteni, a predstavka će biti dostavljena i državi protiv koje je podneta.

 

Država tada dobija priliku da dâ svoje argumente da li su ispunjeni formalni uslovi, odnosno da li je predstavka prihvatljiva, kao i da li je došlo do povrede prava iz konvencije. Ako država ne dostavi svoj odgovor u roku od šest meseci, komitet može ponovo, u više navrata, pozvati državu da to učini, s tim što će u trećem podsetniku obavestiti državu da će i bez njenog odgovora nastaviti s postupkom.

 

Ako država dostavi svoj odgovor u kojem iznosi navode zbog čega treba odbaciti predstavku kao neprihvatljivu (na primer, zato što nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi) ili da nije došlo do povrede prava, komitet Vam uvek ostavlja mogućnost da na njih odgovorite.

 

Prema dosadašnjoj praksi, faza komunikacije komiteta s državom i podnosiocem predstavke traje minimum godinu dana.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti