Da li predstavka može biti anonimna?

Iako komiteti neće razmatrati anonimne predstavke, treba napomenuti da možete zatražiti poverljivost podataka, odnosno da podaci koji Vas mogu identifikovati budu izostavljeni tokom postupka, kao i u odluci komiteta koja se uvek objavljuje javno.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti