Da li postoje izuzeci od pravila da se moraju iscrpeti svi pravni lekovi?

Postoje izuzeci od ovog pravila, i to kada su sudski ili upravni postupci neopravdano produženi, ili pravni lekovi nisu dostupni ili bi očigledno bili neefikasni. Ukoliko je to Vaš slučaj, treba da navedete detaljne razloge zašto se opšte pravilo (iscrpljenost pravnih lekova) ne primenjuje.

 

Pravni lek će biti nedostupan kada, na primer, nije predviđen postupak u kojem je moguće zaštititi pravo; kada nije obezbeđen tumač za znakovni jezik za gluvoneme osobe; kada osobama koje ne znaju jezik na kome se vodi postupak nije obezbeđen prevodilac; kada osobama koje su u teškoj materijalnoj situaciji nije obezbeđena besplatna pravna pomoć…

 

Pravni lek će biti neefikasan kada, na primer, njegovo korišćenje ne nudi razumne izglede za uspeh u zaštiti prava, kada telo koje o njemu odlučuje nije nezavisno, kada telo koje odlučuje o njemu ne postupa blagovremeno…

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti