Da li mogu da podnesem individualnu predstavku za slučajeve koji su se desili pre nego što je država prihvatila nadležnost komiteta?

Treba voditi računa da se individualna predstavka može podneti za one slučajeve koji su nastupili tek pošto je država prihvatila nadležnost komiteta da odlučuje po individualnim predstavkama. Od ovog pravila postoji izuzetak za one slučajeve koji su se desili i pre prihvatanja nadležnosti komiteta ako posledice tog događaja dovode do kontinuiranog kršenja konvencije, odnosno posledice postoje i u trenutku kada je država prihvatila nadležnost komiteta.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa