DA LI KOMITETI PRATE PRIMENU SVOJIH PREPORUKA?

Svi komiteti prate primenu preporuka koje su uputili državi. Komitet to radi tako što u određenom vremenskom periodu traži od države da ga obavesti šta je sve preduzela kako bi primenila dobijene preporuke. Taj zahtev ćete najčešće videti u nekom od poslednjih pasusa odluke komiteta.

 

Šest komiteta ima i razvijen formalni, i to pisani postupak praćenja primene preporuka (monitoring ili follow-up):

 

  • Komitet za ljudska prava;

 

  • Komitet za ukidanje rasne diskriminacije;

 

  • Komitet protiv torture;

​​​​​​​

  • Komitet za eliminisanje diskriminacije žena;

​​​​​​​

  • Komitet za prava osoba sa invaliditetom;

​​​​​​​

  • Komitet za prisilne nestanke.

​​​​​​​

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti