Stigao je poziv od prekršajnog suda. Koja su moja prava?

Sud će Vam zajedno s pozivom dostaviti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz kojeg ćete videti zašto se teretite.

 

U pozivu se nalaze obaveštenja o pravima koja imate i o tome na koji način možete da učestvujete u prekršajnom postupku.

 

Zato ga pažljivo pročitajte.

 

U svakom slučaju, imate pravo na branioca – advokata, kao i da se na sudu branite ćutanjem, odgovarate na pojedina pitanja ili da iznesete odbranu.

 

U pozivu može biti navedeno da imate pravo da učestvujete u postupku tako što ćete dostaviti pismenu odbranu, koju možete napisati sami ili uz pomoć advokata. U svakom slučaju, morate je potpisati.

 

Sudija će Vas upozoriti na navedena i na druga prava koja Vam pripadaju u konkretnom slučaju, a što mora biti evidentirano u zapisniku.

 

Možda ćete iz zahteva zaključiti da je priložena i druga dokumentacija uz zahtev. Ukoliko Vam nije dostavljena, imate pravo da je vidite i da se upoznate s njom pre davanja iskaza. To pravo se zove pravo na razmatranje i prepisivanje spisa i njime se možete koristiti u toku celog postupka.

 

Postoji mogućnost da Vam sudija na Vaš usmeni zahtev iz nekog zakonskog razloga usmeno uskrati uvid u spise. Vaše je pravo, međutim, da uvid u spise zahtevate potom pismeno, a sudija je dužan da u veoma kratkom roku rešenjem odluči o osnovanosti zahteva, na koje imate pravo žalbe Prekršajnom apelacionom sudu. Suprotno postupanje sudije bi se moglo smatrati povredom prava na odbranu okrivljenog.

 

Ako ste sprečeni da se odazovete pozivu, potrebno je da blagovremeno dostavite sudu pismeno obaveštenje (opravdanje) s razlozima sprečenosti, uz odgovarajući dokaz (lekarsko opravdanje, nalog za službeni put i sl.).

 

Ukoliko to ne dostavite, rizikujete da Vas sud novčano kazni ili naredi Vaše prinudno dovođenje ili da donese presudu i bez Vašeg saslušanja ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti