Šta sve mogu da uradim kad dobijem prekršajni nalog?

Prekršajni nalog izdaje nadležni organ (najčešće MUP i inspekcijski organi) za prekršaje za koje je propisana kazna u fiksnom iznosu (npr. nekorišćenje pojasa u toku vožnje, korišćenje mobilnog telefona za vreme vožnje ili nepropisno ostavljanje vozila na zelenoj površini).

 

Ako prihvatate odgovornost za prekršaj iz prekršajnog naloga, možete u roku od osam dana od kada Vam je uručen da platite polovinu kazne. O tome, kao i o drugim pravima, imate uputstvo na poleđini prekršajnog naloga.

 

Ukoliko ne prihvatate odgovornost, možete u istom roku od osam dana da podnesete zahtev za sudsko odlučivanje prekršajnom sudu, s tim da morate potpisati prekršajni nalog koji predajete sudu, u protivnom će sud odbaciti Vaš zahtev.

 

Ukoliko se u sudskom postupku utvrdi Vaša odgovornost, sud će Vas obavezati da platite kaznu iz prekršajnog naloga u punom iznosu. Sud može i da Vam ublaži kaznu ili izrekne opomenu ako su za to ispunjeni zakonski uslovi.

 

Ako protekne rok od osam dana, a ne platite polovinu kazne i ne podnesete zahtev za sudsko odlučivanje, organ koji je izdao prekršajni nalog dostaviće ga prekršajnom sudu na prinudno izvršenje kazne.

 

Kada podnesete zahtev za sudsko odlučivanje, u prvom pozivu suda bićete upozoreni da će Vas sud, u slučaju neopravdanog neodazivanja na prvi poziv (a to je svaki poziv do Vašeg prvog dolaska i iznošenja odbrane), oglasiti odgovornim i izreći Vam kaznu iz prekršajnog naloga, jer se u tom slučaju smatra da ste odustali od zahteva za sudsko odlučivanje.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa