Šta da izjavim pred sudijom?

Ukoliko ste okrivljeni za prekršaj, isključivo je Vaša odluka šta ćete izjaviti pred sudijom.

 

U određenim slučajevima možda će biti neophodno da se konsultujete s advokatom, a po potrebi možete angažovati advokata kao branioca.

 

Sudija je u obavezi da Vas upozori na sva prava koja imate. To upozorenje mora biti uneto u zapisnik.

 

Ovaj tekst ne može da sugeriše kako da se branite u odnosu na konkretan prekršaj.

 

U odbrani treba izneti sve ono što smatrate da predstavlja Vaše viđenje događaja, razloge događanja i šta je prethodilo ako je to povezano s prekršajem.

 

Ukoliko imate svedoke, navedite ih, kao i druge dokaze za koje smatrate da sud treba da izvede. U svakom slučaju, decidirano se izjasnite da li se osećate odgovornim za ono za šta se teretite.

 

Trebalo bi da iznesete sve okolnosti koje se tiču Vas lično i Vaših porodičnih prilika. To je značajno, jer sud ceni te okolnosti prilikom odmeravanja kazne.

 

Navešćemo samo nekoliko ličnih okolnosti: učenik ste, student, penzioner; nezaposleni ste ili povremeno zaposleni; imate male prihode; živite u teškim materijalnim uslovima; nekažnjavani ste i tako dalje.

 

Porodične prilike koje se mogu navesti su: majka ili otac dece; samohrani roditelj; izdržavate roditelje ili druga lica; izdržavano ste lice; izdržavate bolesne roditelje i tako dalje.

 

Bitno je da znate da podnosilac dokazuje Vašu krivicu, a sud kao nepristrasan organ donosi odluku.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti