Šta ako ne platim novčanu kaznu?

U presudi kojom sud izriče kaznu navodi se visina kazne i rok za dobrovoljno plaćanje (15 dana od dana dostavljanja presude) ako je reč o novčanoj kazni.

 

Po proteku roka za dobrovoljno izvršenje novčane kazne, sud donosi rešenje o izvršenju kojim određuje da se neplaćena novčana kazna izvrši zamenom u kaznu zatvora (1.000 dinara zamenjuje se jednim danom zatvora) ili da kaznu izvrši prinudnim putem nad novčanim sredstvima okrivljenog, na primer skidanjem novčanog iznosa s plate ili penzije ili zamenom radom u javnom interesu (1.000 dinara zamenjuje se sa osam sati rada u javnom interesu).

 

Inače, u odabiru načina zamene kazne, sud se rukovodi obezbeđenjem celishodnosti (efikasnosti) izvršenja.

 

Međutim, čak i kada primite rešenje o zameni novčane kazne u zatvor, možete izvršiti plaćanje novčane kazne i time izbeći zatvor. Takođe je moguće prekinuti zamenjenu zatvorsku kaznu plaćanjem preostalog novčanog iznosa kazne.

 

Što se tiče Vaših mogućnosti, već u toku prekršajnog postupka možete predložiti sudu da odredi da se novčana kazna izmiri u ratama. Razlozi za to mogu biti manji prihodi, nezaposlenost, teške materijalne prilike, teža bolest i dr. Prilaganje dokaza o tome doprineće osnovanosti Vaše molbe i velika je verovatnoća da će biti usvojena. Molbu za plaćanje kazne u ratama možete podneti i nakon prijema presude.

 

Rok plaćanja novčane kazne u ratama ne može biti duži od šest meseci, s tim da će plaćanje na rate biti odobreno pod uslovom da su prethodno plaćeni troškovi postupka.

 

Ukoliko je izrečena zatvorska kazna, ona se izvršava u zatvorskoj ustanovi, gde ćete se javiti određenog dana po uputu prekršajnog suda.

 

Ukoliko ne platite troškove postupka, njihova naplata izvršiće se prinudnim putem s Vaših sredstava ili imovine.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa