Na osnovu čega sudija donosi presudu?

U toku prekršajnog postupka sudija će ispitati okrivljenog ili pročitati njegovu pisanu odbranu, saslušati svedoke, pročitati sve pismene dokaze (izjave, zapisnike, potvrde, odluke drugih organa ili pravnih subjekata), pročitati i drugu dokumentaciju, izvršiti uviđaj, sprovesti veštačenje, pa će ceniti sve dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, te na osnovu obrazložene slobodne ocene dokaza doneti presudu. Podrazumeva se da svi navedeni dokazi neće biti potrebni u svakom konkretnom predmetu.

 

Svaka presuda koju sud donese ima obavezne sastavne delove: uvod, izreku, obrazloženje presude i pouku o pravnom leku, koji ne smeju biti izostavljeni. Takođe, svaki od ovih sastavnih delova ima obaveznu sadržinu, pa tako, na primer, obrazloženje presude mora obavezno da sadrži utvrđeno činjenično stanje, navođenje dokaza na osnovu kojih su pojedine činjenice dokazane, ocenu dokaza, razloge zašto nisu uvaženi predlozi stranaka, kao i navođenje propisa na kojima se zasniva presuda.

 

Ozbiljne manjkavosti, kontradiktornosti i nejasnoće u presudi razlog su za usvajanje žalbe, ukoliko je ona izjavljena.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti