Može li oštećeno lice da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka?

Oštećeni je svako lice kome je kakvo lično ili imovinsko pravo povređeno u vršenju prekršaja.

 

Oštećeni je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u svim slučajevima kada ga nije podneo ovlašćeni organ.

 

Zahtev se podnosi pismeno ili na zapisnik u prekršajnom sudu.

 

Oštećeni koji je podneo zahtev ima sva prava stranke u postupku – da postavlja pitanja, predlaže dokaze, stavlja primedbe, da izjavi žalbu ili drugo pravno sredstvo.

 

Ukoliko ste učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, a zahtev nije podnet protiv lica koga smatrate odgovornim, kao oštećeni možete podneti zahtev. To važi i ukoliko je zahtev podneo ovlašćeni organ protiv Vas, a smatrate da je drugo lice odgovorno za predmetni saobraćajni prekršaj.

 

Ukoliko je protiv Vas podnet zahtev za remećenje javnog reda i mira – na primer vikom ili nepristojnim ponašanjem – a ne protiv onog za koga smatrate da je prekršaj učinio prema Vama, kao oštećeni možete podneti zahtev.

 

U svakom slučaju, postoje dobre pravne mogućnosti da primenom navedenih odredbi ostvarite svoja prava ako Vam pripadaju.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti