Kako saznajem da je protiv mene pokrenut prekršajni postupak?

Ukoliko ste okrivljeni, uz poziv prekršajnog suda dobićete i zahtev. Na taj način ćete se upoznati s onim za šta se teretite.

 

U zahtevu, između ostalog, mora biti navedeno vreme i mesto prekršaja, opis radnje ili propuštanja, pravna kvalifikacija, kao i dokazi koji se predlažu.

 

Uz zahtev se često podnosi određena dokumentacija. Ukoliko Vam ona nije dostavljena, a iz zahteva vidite da je podneta, imate pravo na uvid u spise i njihovo kopiranje i pre Vašeg saslušanja.

 

Pažljivo pročitajte poziv prekršajnog suda, jer su na njemu po pravilu odštampana prava koja imate u toku prekršajnog postupka. Na neka od njih će Vas sudija ponovo upozoriti prilikom prvog saslušanja (npr. pravo na branioca).

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti