Kako izgleda saslušanje kod sudije?

Sudija će prvo proveriti Vaš identitet putem lične karte ili dru ­ gog važećeg dokumenta, a zatim uneti u zapisnik Vaše lične podatke. Potom će Vas upoznati sa zahtevom za pokretanje prekršajnog postupka, pitati Vas da li ga razumete i da li se osećate odgovornim za navedeni prekršaj. Takođe će Vam predočiti da imate pravo na branioca, kao i na koji način mo ­ žete izneti odbranu.

 

Potom ćete u slobodnom kazivanju imati mogućnost da iznesete odbranu, okolnosti događaja, kao i da predložite svedoke ili eventualno druge dokaze koje smatrate da sud treba da izvede.

 

Sudija će postaviti dodatna pitanja ukoliko smatra potrebnim, a to pravo pripada i podnosiocu zahteva ako je prisutan, kao i Vašem braniocu i braniocu drugog okrivljenog, ako postoji.

 

O Vašem iskazu vodi se zapisnik u sažetom obliku, koji kuca zapisničar, a glasno diktira sudija.

 

Na kraju, bićete upitani da li želite da pročitate zapisnik i imate li primedbe, pa je savet da pažljivo slušate diktat ili da ga pročitate. Ukoliko imate primedbe, tražite da se unesu u zapisnik kao prigovor. Zapisnik potpisuju sudija, okrivljeni i zapisničar.

 

Prijavite se

Pretraga