Kako izgleda primer zahteva za pokretanje prekršajnog postupka oštećenog?

Prekršajnom sudu u Novom Sadu

 

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka
protiv okrivljenog Jovana Jovanovića iz N. Sada,
ulica Cvetna broj 100

 

što se dana 05. 06. 2021. godine u Novom Sadu oko 8.30 časova na ulazu stambene zgrade u Cvetnoj ulici broj 100 nepristojno ponašao i vređao oštećenog Marka Markovića, tako što mu je rekao: „Šta ti izigravaš ovde nekog šefa, budalo jedna, nemoj mi se više obraćati!“ Uvrede je ponovio više puta, čime je učinio prekršaj iz člana 8 stav 1 i prekršaj iz člana 9 stav 1 Zakona o javnom redu i miru.

 

Obrazloženje

 

Ovde oštećeni Marko Marković je predsednik zajednice stanara dvospratne zgrade u Cvetnoj ulici broj 100 u Novom Sadu. Sa svim stanarima je bio oduvek u dobrim odnosima, pa i s ovde okrivljenim.

 

Dana 05. 06. 2021. godine oko 8.30 časova oštećeni je sa svojim komšijama, Ivanom Ivanovićem i Petrom Petrovićem, koji stanuju u navedenoj zgradi, ulazio u zgradu, kojom prilikom je iz zgrade izlazio okrivljeni Jovan Jovanović koji je, inače, takođe stanar zgrade u Cvetnoj ulici broj 100.

 

Navedenom prilikom oštećeni se ljubazno obratio okrivljenom i rekao mu: „Komšija, molim Vas da uklanjate kese sa đubretom iz hodnika, jer se na to žale stanari.“ Iako je to rečeno u prijateljskom tonu, okrivljeni je bez ikakvog razloga, ničim izazvan, odreagovao rekavši: „Šta ti izigravaš ovde nekog šefa, budalo jedna, nemoj mi se više obraćati!“

 

Oštećeni ga je zamolio da se pristojno ponaša, a Ivan Ivanović i Petar Petrović su pokušali da ga umire, no on je ponovio navedene i slične uvredljive reči.

 

Oštećeni je zbog ovakvog ponašanja okrivljenog pozvao policijsku stanicu, čija je patrola ubrzo izašla na lice mesta, obavila razgovor s okrivljenim i ovde oštećenim, a kada se oštećeni posle mesec dana interesovao da li je podneta prekršajna prijava, obavešten je u policijskoj stanici da se prekršajna prijava neće podnositi i da je ishod intervencije opomena okrivljenom.

 

Oštećeni ovu prijavu podnosi i zato što nije moguće da obavlja posao predsednika zajednice stanara, a da se neko od stanara tako uvredljivo ponaša bez razloga i bez posledica.

 

S obzirom na to da se na ovaj način okrivljeni nepristojno i uvredljivo ponašao prema oštećenom, predlažem da sud sprovede prekršajni postupak i kazni okrivljenog po zakonu.

 

Svedoci: Ivan Ivanović i Petar Petrović, ulica Cvetna broj 100, Novi Sad.

 

U Novom Sadu

Datum___________

 

Potpis oštećenog ______________________

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti