Ima li šanse da budem oslobođen?

Prekršajni postupak se vodi po optužnom načelu, što znači da podnosilac zahteva dokazuje svoje navode da je okrivljeni učinio prekršaj. Uloga suda je da na osnovu izvedenih i obrazloženih dokaza nepristrasno donese odluku zasnovanu na zakonu.

 

Naravno da odluka suda može biti oslobađajuća. Sud će doneti takvu odluku kada nema dokaza da ste učinili prekršaj, kada izvršena radnja nema obeležja prekršaja ili kada postoje okolnosti koje isključuju prekršajnu odgovornost (nužna odbrana, krajnja nužda ili je radnja preduzeta pod dejstvom sile ili pretnje).

 

Prilikom ocene dokaza, kao i u svim kaznenim postupcima, sud je u obavezi da se pridržava načela „u slučaju sumnje, u korist okrivljenog“, što znači da, ukoliko ne postoje jasni i uverljivi dokazi, sud neće doneti osuđujuću presudu.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa