Hoće li se moji dokazni predlozi usvojiti?

U svakom, pa i u prekršajnom postupku, kroz zakonske odredbe razrađeno je pravničko pravilo „da se čuje i druga strana“. To znači da će sud pažljivo ispitati okrivljenog i obavezno razmotriti njegove dokazne predloge.

 

Ako predlažete saslušanje svedoka, potrebno je da navedete njegovo lično ime i adresu prebivališta ili boravišta i zašto predlažete da se sasluša neki svedok. Navedite, na primer, da li je svedok video ili čuo događaj i na koji način ili ima li posredna saznanja o događaju. Možete takođe predložiti suočenje sa svedokom ili drugim okrivljenim.

 

Možete saopštiti sudu da ćete sami obezbediti prisustvo svedoka. Takođe, sud je ovlašćen da Vas obaveže da sami obezbedite prisustvo svedoka i tada je to Vaša obaveza. Ukoliko niste u mogućnosti da to uradite, o tome blagovremeno obavestite sud.

 

Ako se pozivate na neki dokument ili ispravu, treba da je priložite i objasnite zašto se na nju pozivate, a ako niste u mogućnosti da je pribavite, treba da predložite sudu da dokument ili ispravu pribavi.

 

Kod saobraćajnih prekršaja često postoji dokumentacija o uviđaju, dok kod prekršaja javnog reda i mira najčešće ne postoji. Ako smatrate da je potrebno da sudija bolje razume događaj u prostornom smislu, možete predložiti da se izvrši uviđaj na licu mesta. Ako se predlog ne usvoji, možete samoinicijativno dostaviti fotografije bližeg i daljeg lica mesta, što možete učiniti i ako prethodno to niste predlagali sudu.

 

Valja reći da Vaši dokazni predlozi ne moraju biti usvojeni. Ukoliko ih sud ne usvoji, mora da navede i obrazloži razloge zašto nije prihvatio dokazne predloge. Nedostatak ovakvog obrazloženja je dovoljan razlog za žalbu i verovatno konstataciju da je došlo do povrede prekršajnog postupka.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti