Da li mogu da se branim pred drugim prekršajnim sudom?

Prekršajni postupak sprovodi prekršajni sud na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen ili gde je posledica nastupila. Prekršaj se može učiniti činjenjem ili propuštanjem radnje koju je neko bio obavezan da učini.

 

Neke radnje koje zahtevaju Vaše prisustvo mogu se sprovesti pred prekršajnim sudom koji ne sprovodi postupak. Ako imate prebivalište, na primer, u Beogradu, a prekršaj učinite u Novom Sadu, možete zahtevati od Prekršajnog suda u Novom Sadu da date iskaz pred zamolnim sudom u mestu gde živite, odnosno nadležnim sudom po mestu Vašeg prebivališta.

 

Situacija je ista i kada ste svedok koji ima različito prebivalište od sedišta suda koji vodi postupak.

 

To podrazumeva da uobičajenim dopisom o tome obavestite prekršajni sud koji Vas poziva i koji će to najčešće i odobriti.

 

Obavezno se uverite u to da li je Vaš predlog odobren, kako biste izbegli eventualni nesporazum.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti