Da li i s kime mogu da sklopim sporazum o priznanju prekršaja?

Na predlog podnosioca zahteva ili okrivljenog i njegovog branioca, može se zaključiti sporazum o priznanju prekršaja. O sporazumu, dakle, pregovaraju i međusobno ga zaključuju podnosilac zahteva i okrivljeni.

 

Zaključenje sporazuma moguće je samo do donošenja prvostepene presude.

 

O postignutom sporazumu odlučuje sud, pa može doneti presudu kojom prihvata sporazum ili kojom odbija prihvatanje sporazuma.

 

Ukoliko sud ne prihvati sporazum, može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja presude.

 

U praksi se najčešće zaključuju sporazumi u oblasti saobraćaja.

 

Ako ste okrivljeni, možete otići kod podnosioca zahteva, gde ćete dobiti obaveštenje o mogućem sporazumu i zaključiti ga, mada će Vam najčešće već u pozivu suda biti data uputstva o zaključenju sporazuma.

 

Podnosilac ima pismene instrukcije u vezi sa sklapanjem sporazuma o priznanju prekršaja, kojih se pridržava.

 

Izuzetno je značajno ovlašćenje podnosioca zahteva da može da zaključi sporazum u odnosu na propisanu zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom u kraćem trajanju ili da je ne izrekne. Sud nema to ovlašćenje i uvek mora da izrekne meru u propisanom trajanju ukoliko je u zakonu navedeno da je njeno izricanje obavezno.

 

S praktičnog stanovišta, sudovi posle sprovedenog prekršajnog postupka češće izriču niže novčane kazne shodno utvrđe ­nim olakšavajućim okolnostima nego što se to čini u predlo ženom sporazumu, jer izvode dokaze iz kojih mogu da donose zaključke o svim okolnostima pod kojima je učinjen prekršaj, pa i olakšavajućim.

 

Prema tome, očigledna je prednost zaključenja sporazuma u slučaju postojanja odgovornosti za prekršaj kada je propisano obavezno izricanje zaštitne mere.

 

U svakom slučaju, pokušaj zaključenja sporazuma ne može da šteti, dok, s druge strane, upoznaje okrivljenog sa stavom podnosioca zahteva u vezi s počinjenim prekršajem.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti