Da li da predložim veštačenje?

Pored svedoka, isprava i uviđaja, veštačenje spada u dokazna sredstva koja se koriste u prekršajnom postupku.

 

Veštak je stručno lice koje poseduje stručno znanje koje ne poseduje sud, ali čiji je nalaz podložan oceni suda kao i svaki drugi dokaz.

 

Odgovor na gornje pitanje nije jednoobrazan.

 

Naime, često su zaprećene kazne veće ili jednake troškovima veštačenja (orijentaciono 20.000–30.000 dinara). Ukoliko se dokaže krivica, okrivljeni snosi kako troškove kazne tako i troškove veštačenja, zbog čega često ne predlaže veštačenje.

 

Veštačenje se u prekršajnom postupku najčešće određuje u oblasti saobraćaja, poreza, finansija, zaštite na radu i medicine (veštačenje uračunljivosti).

 

Ukoliko je okrivljeni siguran ili gotovo siguran da nije kriv za prekršaj, logično je da predloži veštačenje ako je taj dokaz neophodan.

 

Uzmimo za primer saobraćajnu nezgodu gde je saobraćajna policija protiv Vas podnela zahtev za saobraćajni prekršaj. Ukoliko smatrate da niste krivi, a postoji dilema u pogledu odgovornosti za saobraćajnu nezgodu koja se ne može otkloniti drugim dokazima, predložite saobraćajno veštačenje.

 

Za formulaciju zadatka veštačenja često će Vam biti neophodna stručna konsultacija.

 

Međutim, ukoliko veštačenje koje je prihvatio sud pokaže da ste i Vi doprineli udesu prekršajnom radnjom, tada će se Vaša delimična krivica samo odraziti na visinu kazne, ali ćete snositi i troškove veštačenja.

 

Zbog toga nije na odmet stručna konsultacija.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti