VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I IZDRŽAVANJE DECE

Nakon razvoda braka stupaju na snagu odluke suda vezane za vršenje roditeljskog prava. U odluci o razvodu braka sud će odrediti da li će supružnici zajedno vršiti roditeljsko pravo nad detetom ili će jedan od supružnika samostalno vršiti to pravo.

 

Pri odluci o starateljstvu nad decom, sud će naročito ceniti mišljenje stručnjaka centra za socijalni rad, koji procenjuje šta je najbolji interes deteta na osnovu interakcije s roditeljima i decom.

 

Okolnosti od značaja za starateljstvo nad detetom su finansijska stabilnost roditelja, način života, zdravlje roditelja, koje obuhvata i psihičko i fizičko zdravlje, kao i odnos roditelja s detetom, odnosno stepen razumevanja i podrške. Na odluku suda može uticati i izražena želja deteta da živi s jednim od roditelja ukoliko je dete navršilo 10 godina starosti.

 

Ukoliko za to postoje uslovi, pre svega dobri odnosi roditelja, oni mogu nastaviti zajednički da vrše roditeljsko pravo.

 

Samostalno vršenje roditeljskog prava podrazumeva da dete živi s jednim roditeljem, koji samostalno donosi odluke o životu deteta, uz obavezu da se konsultuje s drugim roditeljem ukoliko se radi o bitnim životnim odlukama – obrazovanju, ozbiljnim medicinskim zahvatima, raspolaganju imovinom deteta veće vrednosti, kao i o promeni prebivališta. Nezavisno od samostalnog vršenja roditeljskog prava od strane jednog roditelja, dete ima pravo da se viđa s drugim roditeljem, budući da je u ovim situacijama rukovodno načelo za sud najbolji interes deteta, a za decu je u najboljem interesu da imaju blizak, konstruktivan i konstantan odnos s oba roditelja. O vremenu i načinu viđanja deteta s roditeljem s kojim ne živi takođe odlučuje sud.

 

U slučaju da odluči da dete poveri jednom roditelju, sud će odrediti novčani iznos koji drugi roditelj treba da plaća svakog meseca na ime izdržavanja deteta. Pravilo je da su roditelji dužni da detetu obezbede isti životni standard koji sami uživaju. Pri tome će sud ceniti kako finansijske uslove drugog roditelja – visinu zarade, imovinu koju poseduje i životni standard, tako i specifične potrebe deteta koje se tiču uzrasta, aktivnosti, eventualnih medicinskih ili drugih potreba. Visina izdržavanja se može menjati tokom vremena u skladu s izmenom okolnosti vezanih za gore nabrojane kriterijume.

 

Da li ste znali?
Kada su u pitanju maloletna lica, naš zakon ne propisuje obavezu posedovanja pisane saglasnosti roditelja u slučaju da dete putuje u inostranstvo samo, s jednim roditeljem ili u pratnji trećeg lica. Savetuje se, međutim, posedovanje ove saglasnosti, pogotovo što je ju je potrebno predati na uvid na ulasku u pojedine zemlje.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti