Ugovori između supružnika

Bračni ugovor

 

Bračni ugovor je sporazum kojim supružnici, odnosno budući supružnici, mogu urediti svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor se zaključuje u formi isprave koja se overava pred javnim beležnikom i njime se isključuje zakonski režim zajedničke svojine.

 

 

Ugovor o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom

 

U pitanju je ugovor na osnovu kog će jedan od bračnih drugova upravljati i raspolagati celokupnom zajedničkom imovinom ili nekim njenim delovima, a može biti zaključen i tako da se odnosi samo na upravljanje ili samo na raspolaganje ili samo na pojedine poslove upravljanja i raspolaganja. Zaključuje se u istoj formi kao bračni ugovor.

 

Ugovor o poklonu

 

Ako brak prestane razvodom ili poništenjem, ne vraćaju se uobičajeni pokloni koje su supružnici učinili jedan drugome u toku trajanja zajedničkog života u braku, ali se vraćaju oni pokloni čija je vrednost nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine supružnika, a koje su supružnici učinili jedan drugom u toku trajanja zajedničkog života u braku.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa