TROŠKOVI

U postupku za razvod braka mogu nastati različiti troškovi, u zavisnosti od toga da li stranku zastupa advokat ili ne. Sudska taksa na tužbu i presudu za razvod braka iznosi 2.660,00 dinara. Advokatski troškovi obuhvataju iznos od 24.750,00 dinara za tužbu i podneske, 29.250,00 dinara za održano ročište, kao i 16.875,00 dinara za neodržano ročište. Ročište neće biti održano ukoliko je sudija zdravstveno ili službeno sprečen, ukoliko stranka ili svedok ne pristupi na ročište, kao i iz drugih razloga (na primer, spis predmeta se nalazi kod veštaka). Sud je zakonom ovlašćen da u ovim sporovima o troškovima postupka odluči po pravičnosti, tako da se često dešava da sud po slobodnoj oceni odluči da svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti