SMETNJE ZA SKLAPANJE BRAKA

Svako je slobodan da bira osobu s kojom će sklopiti brak. Međutim, Porodičnim zakonom su propisane i smetnje za sklapanje braka, čiji se izostanak podrazumeva ukoliko budući supružnici imaju nameru da zaključe brak.

 

Smetnje za sklapanje braka su:

 

  • bračnost – brak ne može sklopiti lice koje je već u braku;

 

  • nesposobnost rasuđivanja – lice koje nije sposobno za rasuđivanje ne može sklopiti brak;

 

  • srodstvo, koje može biti trojako:
  1. krvno srodstvo – krvni srodnici u pravoj liniji (direktni potomci i direktni preci) ne mogu sklopiti brak ni pod kojim uslovima, dok, kada su u pitanju krvni srodnici u pobočnoj liniji, zabrana glasi tako da brak ne mogu sklopiti rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, kao i deca braće i sestara po ocu ili majci;
  2. adoptivno srodstvo – srodstvo zasnovano usvojenjem predstavlja smetnju za sklapanje braka istovetno krvnom srodstvu;
  3. tazbinsko srodstvo – smetnja za sklapanje braka se odnosi na tazbinske srodnike u prvom stepenu prave linije, to jest na svekra i snahu, zeta i taštu, očuha i pastorku i maćehu i pastorka, s tim što ova smetnja nije uvek apsolutnog karaktera, već sud iz opravdanih razloga može dozvoliti sklapanje braka između ovakvih srodnika;
  • starateljstvo – staratelj i štićenik ne mogu sklopiti brak;

 

  • maloletstvo – brak ne može sklopiti lice koje nije navršilo 18. godinu života, ali sud može, iz opravdanih razloga, dozvoliti sklapanje braka maloletnom licu koje je navršilo 16. godinu života, a koje je dostiglo telesnu i duševnu zrelost potrebnu za vršenje prava i dužnosti u braku;

 

  • sloboda volje – samo lice čija je volja slobodna može sklopiti brak, što znači da prinuda, pretnja i zabluda predstavljaju smetnje za zaključenje braka.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti