PRIMER TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA

Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Bulevar Nikole Tesle 42a, Beograd


TUŽILAC/LJA: ime, prezime, JMBG, adresa, kao i ime i adresa punomoćnika ako ga ima


TUŽENI/A: ime, prezime, JMBG, adresa, kao i ime i adresa punomoćnika ako ga ima

 


TUŽBA

za razvod braka


Vrednost predmeta spora: __________ dinara
 

Tužilac/lja i tuženi/a su zaključili brak dana __.__.____. godine u _______________ (mesto) pred matičarem Opštine _______________ (naziv opštine).


Dokaz: izvod iz matične knjige venčanih
 

Bračni odnosi supružnika su postali trajno narušeni. Bračna zajednica između supružnika još uvek traje / prestala je dana __.__.____. godine.
 

Dokaz: saslušanje stranaka
 

Stranke su u braku dobile dvoje dece i to ćerku ______, rođenu __.__.____. godine i sina ______, rođenog __.__.____. godine.


Dokaz: izvodi iz matične knjige rođenih
 

Nakon prestanka zajednice života, zajednička deca nastavila su da žive u stanu sa _____.


Tokom braka predlagači su/nisu stekli zajedničku imovinu i to: _______ (pobrojati).


Dokaz: registracioni podaci za kola, izvod iz katastra nepokretnosti

 

Tužilac/lja je zaposlen/a kod _______ (uneti tačno ime poslodavca) i ostvaruje zaradu od ______ dinara. Tuženi/a je zaposlen/a kod _______ (uneti tačno ime poslodavca) i ostvaruje zaradu od ______ dinara.
 

Troškovi izdržavanja dece i vođenja domaćinstva iznose ______ dinara mesečno.
 

Dokaz: kopije računa, saslušanje tužioca/lje
 

Na osnovu izloženog, predlažemo da sud donese sledeću:

 


PRESUDU
 

 

RAZVODI SE brak zaključen dana __. __.____. godine između ______ i ______.

 

Otac/majka će samostalno vršiti roditeljsko pravo, uz održavanje kontakata s tuženim/om i to svakog drugog vikenda od __ časova u petak do __ časova u nedelju i svake druge srede od __ do __ časova. (Može se tražiti i uređenje provođenja rođendana i praznika s roditeljima, kao i drugačije uređenje odnosa, ovo je samo primer koji se često sreće u praksi.)

 

OBAVEZUJE SE tuženi/a da na ime izdržavanja maloletne dece ________ plaća mesečni iznos od ______ dinara i to do desetog u mesecu za prethodni mesec, na račun ________.

 

UTVRĐUJE SE da je tužilac/lja vlasnik s 1/2 udela nepokretnosti ______ (udeo može da bude i drugačiji) po osnovu sticanja u bračnoj zajednici.

 

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

 

Potpis tužioca/lje ili njegovog/njenog punomoćnika

 

U Beogradu, dana __.__.____. godine
 

_________________
 

ime i prezime

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti