PRESTANAK BRAKA

Brak može prestati na jedan od tri načina: smrću supružnika, poništenjem i razvodom braka.

 

Smrt supružnika, jednog ili oba, prestavlja prirodni način prestanka braka. Danom smrti jednog od supružnika prestaje i brak koji je među njima postojao.

 

Do poništenja braka može doći ukoliko prilikom zaključenja braka nisu ispunjene pretpostavke za njegovo postojanje (različitost polova, saglasnost volja i zaključenje braka pred matičarem), ako je postojala neka od smetnji za njegovu punovažnost (videti smetnje za zaključenje braka) i ako brak nije sklopljen radi ostvarivanja zajednice života supružnika. Postupak za poništenje braka pokreće se tužbom.

 

Razvod braka predstavlja jedini pravni način za prestanak punovažno zaključenog braka tokom života supružnika. Supružnici mogu tražiti razvod braka ukoliko su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika. Odluku o razvodu braka može doneti jedino, po zakonu nadležan, sud. Postoje dva načina za razvod braka: sporazumni razvod braka i razvod braka po tužbi jednog od supružnika.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa